Wykrywanie wycieków wody
Lokalizacja wycieku na wodociągu . Zamek Królewski na Wawelu - katedra Identyfikacja jakosciowa wódlokalizacja wycieku wody stetofonemBadanie przyczyn zamakania sufitu. Zlote Tarasy - Warszawa

l lokalizacja uzbrojenia l wibroakustyka l monitoring l o firmie l kontakt l normy zużycia wody l przepisy badania szczelności l

 


p
owrót do strony głównej  ←

   Firma wykonuje lokalizacje niewidocznych przecieków z rurociągów wodnych przy pomocy profesjonalnego sprzętu
  do diagnostyki nieszczelnych rur.

  Do detekcji nieszczelności wodociągowych wykorzystuje się
: mikrofon prętowy, geofon, korelator,
  hydrofony, rejestratory akustyczne oraz analizy wody.

  Firma wykonuje detekcję uszkodzeń instalacjach ciepłowniczych, do temperatury 130 oC

  Lokalizacja wycieków wody z nieszczelnych rurociągów
  Nieszczelności przewodów wodociągowych lokalizowane są w rurach napełnionych wodą pod ciśnieniem
  co najmniej 2  bar  (0,2  MPa = 2at). 

Wypływy wody z cieknących rur w zależności od ciśnienia wody i wielkości otworu w nieszczelnych instalacjach przedstawiono
w poniższej tabeli, którą opracowano na podstawie danych firmy HONEYWELL
.

Ciśnienie
wody 
(bar)
Powierzchnia
otworu
(mm
2)
Wypływ wody
(l/s)
Wypływ wody
(l/min)
 

Wypływ wody
 (m3/m-c)

 

Wypływ wody
(m
3/rok)
5 0,5 0,006 0,36 15,8 189
1,0 0,016 0,96 42,0 504
5,0 0,372 22,32 977,1 11 725
10,0 1,406 84,36 3 692,9 44 315
10 0,5 0,008 0,48 21,0 252
1,0 0,023 1,38 60,4 725
5,0 0,497 29,82 1 305,4 15 665
10,0 1,989 119,34 5 224,2 62 691
16 0,5 0,010 0,60 26,3 315
1,0 0,029 1,74 76,2 914
5,0 0,629 37,74 1 652,1 19 825
10,0 2,515 150,90 6 605,8 79 270

 

LOKALIZACJA MIEJSC WYCIEKÓW WODY Z SIECI  WODOCIĄGOWYCH METALOWYCH I NIEMETALOWYCH

   

W poszukiwaniach trudno wykrywalnych wycieków wody, nie pojawiających się na powierzchni terenu, Wodoserwis stosuje  następujące  metody:

      Nasłuch mikrofonem  prętowym dostępnych  elementów uzbrojenia wodociągu. 

Niezbędny  jest  dostęp  do:  studzienek  wodociągowych,  hydrantów, zasuw  ziemnych, itp..

W  szczególnych  przypadkach  należy  udostępnić  pomieszczenia, w  obiektach, gdzie  widać przyłącza  wodociągowe. 

Uwaga:

Niezbędne  jest  wcześniejsze  odkopanie, przez  zlecającego usługę, w miarę możliwości, wszelkich zasypanych  studzienek wodociągowych, skrzynek  zasuw ziemnych, itp..

Dotychczasowa  praktyka  w  zakresie  badań  rurociągów  wykonywanych  przez  Firmę  Wodoserwis  pokazuje,  że zamiast lokalizacji wycieków wody na sieciach czas  jest niepotrzebnie wykorzystywany do lokalizowania
i odkopywania zagubionych w terenie studzienek lub skrzynek zasuw ziemnych wodociągu.

 

      Korelacja (lokalizacja)  miejsc  nieszczelności  rurociągów z  wykorzystaniem  korelatora  oraz  mikrofonów  (akcelerometrów)  lub  hydrofonów.

Wyszukiwanie przecieków z  rurociągów  metalowych  lub  niemetalowych.

Stosowany  osprzęt:

Mikrofony/akcelerometry

Jeżeli  długość  badanego  niemetalowego  rurociągu  (lub  żeliwnego)  przekracza  100 – 120 metrów  i  brak  jest  dostępnych  elementów     

wodociągu  na  tej  długości  zlecający  usługę  zobowiązany jest  do  wykonania odkrywek  rurociągu co  30 ÷ 100 metrów  w  celu

założenia,  przez  Wodoserwis,  obejm  stalowych  na rurociąg.

Obejmy umożliwiają  dopięcie czujników/akcelerometrów do  rurociągu  niemetalowego.

Uwaga:  Jeżeli  niemetalowy  rurociąg  wyposażony  jest  w  hydranty  to  nie  ma  konieczności  wykonania  ww.  wykopów.   

                        

Hydrofony

Hydrofony  dokręcane  są  do  gniazd  hydrantów  „zewnętrznych”  lub  „wewnętrznych”  lub  do  innych  dostępnych  zaworów czerpalnych
(jeżeli  brak  hydrantów), do  których można  dokręcić  hydrofony.
Niezbędny  jest  pracownik  eksploatujący  sieć  wodociągową,  uprawniony  do  rozplombowania  i  otwierania  hydrantów  ziemnych
lub  nadziemnych, do  których  będą  dokręcane  hydrofony.

Oprócz  klucza  hydrantowego  potrzebny jest  klucz  do  zasuwy odcinającej  hydrant.  

 

      Detekcja miejsc  wycieków z rurociągów z  wykorzystaniem  korelatora  oraz  multiczujników  (rejestratorów  akustycznych), 
metoda  opcjonalna.
Multiczujniki  wyposażone są w bardzo czułe mikrofony piezoelektryczne ze  wzmacniaczem, pamięć  danych, akumulator  oraz  moduł  radiowy  z  anteną.

W  zależności  od  warunków  otoczenia  multiczujniki  pozostawiane  są  na  rurociągach  w  godzinach  nocnych.

Multiczujniki  wykorzystywane  są  opcjonalnie,  w miarę  potrzeb.
Jest  możliwość  wykonywania  pomiarów  korelacyjnych  na  rurociągach  wyposażonych  w  elementy  stalowe   lub  żeliwne  posadowionych
na  bardzo  dużych  głębokościach. 

 

    Nasłuch geofonem podłoża nad nieszczelnym rurociągiem (oraz ewentualna analiza dźwięku specjalistycznym  oprogramowaniem)
Osłuchiwanie geofonem powierzchni nad fragmentem przeciekającego rurociągu w celu dokładnego zlokalizowania ubytków wody.

 Szybka analiza fizykochemiczna wody w celu rozpoznania rodzaju wody i zidentyfikowania wycieku wody z przewodów
 -  w trakcie namierzania miejsc ubytków wody, w zależności od potrzeb, pobierana  jest woda do analizy, która występuje  w terenie,
w rejonie rurociągu (kanalizacja, rów, powierzchnia  terenu, tunelik, itp.).
Jakość  wody  pobranej  z  terenu  porównywana  jest  z  wodą  z badanego  rurociągu.

Inne informacje
Straty rzeczywiste wody i straty pozorne wody w wodociągach
Na rozliczenia bilansu wody w wodociągach po stronach: dostawcy i odbiorców mają wpływ straty rzeczywiste tj. faktyczne ubytki wody  (wysięki z rurociągów) i straty pozorne wody.
Powyższe zagadnienia opisywane są w blogach Firmy na portalach: blogger.com i x.com

www.blogger.com
Problemy ograniczania strat wody w sieciach wodociągowych – poradnik
https://wodoserwis.blogspot.com/2024/03/problemy-ograniczania-strat-wody-w.html

  Parametry metrologiczne wodomierzy sprzężonych
  https://wodoserwis.blogspot.com/2024/04/parametry-metrologiczne-wodomierzy.html

  Straty  wody. Ilości wody przez uchylony zawór czerpalny
  https://wodoserwis.blogspot.com/2024/04/straty-wody-ilosci-wody-przez-uchylony.html

  Nowe oznaczenia charakterystycznych przepływów wodomierzy wg Dyrektywy MID 2004/22/WE oraz zależności pomiędzy nimi
  https://wodoserwis.blogspot.com/2024/05/nowe-oznaczenia-charakterystycznych.html

  www.x.com (Twitter)
  https://x.com/wodoserwis1

 

Zobacz namierzanie wysięków wody z linii wodnych na portalach:
Facebook
https://www.facebook.com/wodoserwis/

YouTube
https://www.youtube.com/@Wodoserwis


Tel. kom.: +48 501 145 659
e-mail: wodoserwis1@wodoserwis.pl


Galeria zdjęć

 

Lokalizacja wycieku wody na przyłączu . Zamek Królewski na Wawelu.Sacrum Profanum, niestety Wykrycie wycieku na przyłączu . Zamek Królewski na Wawelu - katedra  lokalizacja wycieku wody na nieszczelnej opasce przyłącza lokalizacja wycieku wody na przyłączu - zamek, Pieskowa Skała
 Wykrywanie wycieków wody na przyłączach do obiektów historycznych staje się powoli specjalizacją Wodoserwis lokalizacja wycieku wody na przyłączu - zakład przetwórstwa blach, Kraków.  Tu  były  trudne warunki pogodowe Detekcja wycieku wody na przyłączu z PE

powrót do strony głównej 

powrót do góry  ↑