Lokalizacja uzbrojenia wod-kan

l wykrywanie wycieków wody l wibroakustyka l monitoring l o firmie l kontakt l normy zużycia wody l przepisy badania szczelności l

 


powrót do strony głównej 

Wykrywanie tras rurociągów metalowych - z pomiarem głębokości ułożenia w ziemi oraz rurociągów

niemetalowych.

 

 LOKALIZOWANIE PRZEBIEGU  RUROCIĄGÓW

 

Wykrywanie rurociągów metalowych

Lokalizacja rurociągów w ziemi do głębokości 6 m.

Określanie głębokości ułożenia wodociągu w ziemi

    Do lokalizowania przebiegu sieci wodociągowej (stal, żeliwo) wykorzystywany jest lokalizator rurociągów wyposażony
    w generator impulsów – podłączany do dostępnego  elementu  rurociągu.

    Każdorazowo, maksymalny  zasięg  wykrywania trasy rurociągu wynosi do 150  metrów w jedną i drugą stronę
    od punktu  dostępowego,  czyli 2 x 150  metrów = 300 metrów.

    W  przypadku braku  dostępnych  elementów  rurociągu  jest możliwa identyfikacja trasy wodociągu inną  metodą, bez
    wyznaczenia
położenia rurociągu stalowego lub żeliwnego w ziemi.

 

Poszukiwanie przebiegu wodociągu wykonanego z tworzywa, betonu, azbestocementu, żeliwa

    Do  wykrywania niemetalowych przewodów wodociągowych napełnionych wodą Firma Wodoserwis wykorzystuje
    własne, innowacyjne rozwiązanie  techniczne  polegające  na wytwarzaniu  niewielkich uderzeń hydraulicznych
    (mniejszych lub większych, w zależności od potrzeb) w badanym rurociągu i na nasłuchu podłoża, identyfikując w ten sposób
    przebieg  rurociągu.

    Wykorzystywane  jest  tu podłączenie  do  rurociągu  poprzez  hydrant  lub  armaturę  czerpalną  w  budynku. 

    W  trakcie  wytwarzania  uderzeń  woda wyrzucana  jest  w  teren  lub do  kanalizacji.

    W  przypadku  korzystania  z  hydrantu  Zlecający  usługę  musi  zapewnić  osobę  uprawnioną  do  otwierania  hydrantów.

    W przypadku  hydrantu  ziemnego  należy  przygotować  odpowiedni  stojak hydrantowy. 

    Każdorazowo, maksymalny  zasięg  trasowania  badanego  rurociągu  wynosi  po około 100 metrów w  jedną
    i  drugą  stronę rurociągu od  miejsca wytwarzania 
uderzeń  hydraulicznych, czyli razem do około  200 metrów trasowanego
    rurociągu.

lokalizacja przebiegu plastikowego wodociągu za pomocą mikrouderzeń hydraulicznych lokalizacja wodociągu z tworzywa PE za pomocą mikrouderzeń hydraulicznych

 

    Uwaga:

    Jest  możliwość wyszukiwania instalacji wodociągowych z tworzywa jeżeli rurociąg ułożono wraz z taśmą metalową lub przewodem
    sygnalizacyjnym w celu późniejszej lokalizacji przebiegu rurociągów za pomocą
przyrządu do wytyczania wodociągu pod ziemią,
    
współpracującego z generatorem sygnału

 

LOKALIZACJA  METALOWYCH:  POKRYW  STUDZIENEK, SKRZYNEK   ZASUW,  SKRZYNEK  HYDRANTOWYCH,
TRZPIENI  ZASUW, itp.

     Stosowane wykrywacze pokryw studzienek, skrzynek zasuw, skrzynek hydrantowych, trzpieni zasuw
   umożliwiają odszukanie metalowych elementów uzbrojenia wodnokanalizacyjnego do  głębokości 
2,5  metra.
   Jeżeli zamiast metalowej pokrywy położono na właz studni żelbetową pokrywę to detektor wykryje zbrojenie tej pokrywy.
  
Zasypana  studnia  wodociągowa  lub  zagubiona komora kanalizacyjna, która  znajduje się w miejscu rozgałęzienia
   metalowej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, zostanie  odszukana do  głębokości  6 metrów  poprzez  określenie
   tras  sieci  wodociągowej  lub  kanalizacyjnej.    

   Jeżeli  została  zagubiona  w  terenie  skrzynka  zasuwy  ziemnej  to  jest  możliwość  zlokalizowania  trzpienia  zasuwy,
   nawet gdy średnica  trzpienia  wynosi tylko  10 ÷15 mm. 

 

  

Kontrola trudno dostępnych miejsc mikrokamerą inspekcyjną
- średnica obudowy obiektywu: 17 mm
- przekątna monitora: 52 mm
- długość przewodu: do 6,5 m
- przeznaczenie: rury, tuneliki, mini szyby o przekątnej do 50 - 80 mm
- możliwość pracy kamery pod wodą do głębokości 3,0 m

 

Zobacz namierzanie rurociągów i uzbrojenia wod-kan na portalach:
Facebook
https://www.facebook.com/wodoserwis/

YouTube
https://www.youtube.com/@Wodoserwis

 

Tel. kom.: +48 501 145 659
   e-mail: wodoserwis1@wodoserwis.pl


Galeria zdjęć

Pośpieszono się z wykopem, wykrycie studzienki na odgałęzieniu wodociągu pod płytą betonową zlokalizowanie zagubionej studni z zasuwą, która nie była otwierana od conajmniej 20 lat lokalizacja trasy przebiegu wodociągu posadowionego na głębokości 4 m lokalizacja przebiegu wodociągu przez umieszczenie generatora w bardzo głębokiej studni wodociągowej   lokalizacja trasy plastikowego wodociągu z tworzywa PE wytyczenie przebiegu wodociągu przebiegajcego pod działką budowlaną geodezyjne palikowanie po wytyczeniu trasy wodociągu magistralnego geodezyjne wytyczenie trasy wodociągu przy użyciu GPS po wytyczeniu trasy wodociągu

 

   powrót do strony głównej 

powrót do góry  ↑