WODOSERWIS
 

 


lokalizator rurociągów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót do góry 

l o firmie l wykrywanie wycieków wody l monitoring l lokalizacja uzbrojenia l normy zużycia wody l wibroakustyka l kontakt l


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót do góry 

 

O FIRMIE

 

       Diagnostyka sieci wodociągowych, układy pomiarowe przepływu i poziomu, monitoring, analizy techniczne
Oferta:
# wykrywanie wycieków wody z nieszczelnych rurociągów gdy wypływająca pod ciśnieniem woda nie pojawia się na powierzchni terenu
# pomiary przepływów wody w rurociągach oraz monitoring sieci wodociągowej
# lokalizacje: metalowych tras sieci oraz zagubionego w terenie metalowego uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wyznaczanie głębokości ułożonych metalowych rurociągów
# lokalizacje niemetalicznych rurociągów z tworzywa lub betonowych
# badania i analizy techniczne w zakresie: przepływów, opomiarowania przepływów i rozliczeń zużycia wody
#
pomiary wibracji
#
kontrola trudno dostępnych miejsc mikrokamerą inspekcyjną
# pomiar zdalny temperatury
# identyfikacja jakościowa wód
#
inwentaryzacja istniejącej sieci/instalacji wodno-kanalizacyjnej
#
rysunki sytuacyjne (AutoCAD) - zlokalizowanej lub zinwentaryzowanej sieci 
 

 WYKRYWANIE WYCIEKÓW WODY

     Do poszukiwań i lokalizacji wycieków wykorzystane są osiągnięcia elektroniki w zakresie akustyki piezoelektrycznej współpracującej z mikrokomputerem. 
Inspekcja mikrokamerą trudnodostępnych miejsc na odległość do 6,5 m oraz do 3,0 m głębokości wody.

MONITORING

    Pomiary przepływów i ciśnienia wody w rurociągach. Monitoring sieci wodociągowej.
 

LOKALIZACJA UZBROJENIA WOD-KAN

 

    Trasy sieci wykrywane są do głębokości 6,0 m.
Metalowe pokrywy studzienek, hydrantów, trzpienie zasuw przykryte ziemią, betonem, itp. odszukiwane są do głębokości 0,5 m, a studnie na odgałęzieniach sieci do głębokości 6,0 m.
Lokalizacje ciśnieniowych rurociągów wykonanych z tworzywa lub betonu, napełnionych  wodą.

NORMY ZUŻYCIA WODY

   

     Zbiór obowiązujących norm zużycia wody ujęto w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dziennik Ustaw nr 8 z dnia 31 stycznia 2002 r.- Poz. 70).
Istnieją jednak inne, szczegółowe, jednostkowe zapotrzebowania lub zużycia wody wynikające z dokumentacji, z technologii lub z badań praktycznych, wiele z nich zebrano na stronie Firmy. 

WIBROAKUSTYKA

       Pomiary wibracji i hałasu materiałowego, obrazy widma FFT dźwięków.
Przykładowe zastosowania:
- diagnostyka pracujących urządzeń (pompy, silniki itp.)
- pomiary wibracji: łożysk, rurociągów i układów pomiarowych
 

KONTAKT Z FIRMĄ

 

Tel. kom.: 0501 145 659
e-mail: wodoserwis1@wodoserwis.pl

 

Klienci

historia wodociągu i kanalizacji

ostatnia aktualizacja: 6 lipca 2016 r.