Lokalizacja uzbrojenia wod-kan

l o firmie l wykrywanie wycieków wody l monitoring l normy zużycia wody l wibroakustyka l kontakt l

 


powrót do strony głównej 

lokalizator rurociągów metalowych i studzienek na rozgałęzieniach do głębokości 6 metrówLokalizacja uzbrojenia sieci wod-kan

Galeria zdjęć

- Lokalizacja: metalowe i  niemetalowe rurociągi, elementy uzbrojenia sieci oraz rurociągi niemetalowe, jeżeli ułożono je wraz z taśmą metalową lub przewodem sygnalizacyjnym w celu późniejszej lokalizacji rurociągów za pomocą lokalizatora współpracującego z generatorem sygnału
- Określanie głębokości ułożenia rurociągów
- Inwentaryzacja istniejącego uzbrojenie terenu
- Rysunki sytuacyjne: zlokalizowanej lub zinwentaryzowanej sieci 

Uwaga:
Przy lokalizacji różnych przewodów wodnych istnieje możliwość identyfikacji wód po pobraniu próbek wody.


Rurociągi, instalacje metalowe
- wykrywanie tras sieci i
przyłączy do głębokości 6 m.
     Określanie głębokości ułożenia rurociągów
- głębokość położenia rurociągu w ziemi mierzona jest wraz z wyznaczaniem jego trasy przebiegu.

Rurociągi/instalacje niemetalowe (wykonane  z tworzywa lub betonu)
- do lokalizacji niemetalicznych rurociągów, napełnionych wodą pod ciśnieniem, Firma stosuje własne, innowacyjne rozwiązanie z wykorzystaniem układów hydraulicznych i sterowania  wykorzystując najnowsze osiągnięcia w tych dziedzinach.

Rurociągi niemetalowe  z  taśmą ostrzegawczo-sygnalizacyjną
- lokalizowanie pod warunkiem ułożenia nad nim taśmy ostrzegawczo-sygnalizacyjnej (z metalowym rdzeniem) lub przewodu sygnalizacyjnego.
Odległy koniec taśmy lub przewodu musi być uziemiony, taśma lub przewód nie mogą być przerwane.

Elementy uzbrojenie  metalowej  sieci (hydranty ziemne,  trzpienie armatury, pokryw studzienek, skrzynek itp.) przykryte ziemią, betonem, itp.
- wykrywanie do głębokości 0,5 m.lokalizacja metalowej pokrywy studzienki
Odszukane studzienki pozwalają: określić przebieg sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, wyszukać pobierającego wodę lub odprowadzającego ścieki. Jeżeli zamiast metalowej pokrywy położono na właz studni żelbetową pokrywę to lokalizator wykryje zbrojenie tej pokrywy.
        Przykładowe głębokości lokalizacji:
  pokrywa żeliwna o średnicy 80 cm - do 50 cm
  pokrywa żeliwna o średnicy 50 cm - do 30 cm
Jeżeli studnia znajduje się w miejscu rozgałęzienia metalowej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej to wyznaczając trasy rozgałęzień można zlokalizować studnię do głębokości 6 m

 

 

Lokalizacja poszukiwanego uzbrojenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej pozwala uniknąć zbędnych wykopów oraz zaoszczędzić czas na lokalizację sieci i remont rurociągu.

Galeria zdjęć

     zagubiona studnia z armaturą nie była otwierana od conajmniej 20 lat   Niepotrzebny wykop, wykryta studzienka na odgałęzieniu wodociągu jest pod płytą betonową

lokalizacja trasy przebiegu wodociągu posadowionego na głębokości 4 m  
 

   powrót do strony głównej 

powrót do góry  ↑