O Firmie

 

l wykrywanie wycieków wody l monitoring l lokalizacja uzbrojenia l normy zużycia wody l wibroakustyka l kontakt l

 

powrót do strony głównej  ←

Usługi:
-  lokalizacja wycieków wody z nieszczelnych metalowych rurociągów gdy wypływająca pod ciśnieniem woda, nie pojawia się na powierzchni terenu
-  realizacja monitoringów sieci wodociągowych
-  lokalizacja: metalowych tras sieci oraz zagubionego w terenie uzbrojenia sieci wod-kan. W
yznaczenie głębokości ułożenia rurociągów
-  lokalizacja  rurociągów z tworzywa lub betonu 
-  badania i analizy techniczne w zakresie: przepływów, opomiarowania przepływów i rozliczeń zużycia wody
kontrola trudno dostępnych miejsc mikrokamerą inspekcyjną
-  pomiar zdalny temperatury w zakresie od -40 oC do + 550 oC

identyfikacja jakościowa wód
-  diagnostyka pracujących urządzeń (łożyska: pomp, silników, itp.)
-  pomiary wibracji
 

      Wodoserwis udostępnia zbiór obowiązujących norm zużycia wody ujętych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie "określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dziennik Ustaw nr 8 z dnia 31 stycznia 2002 r.- Poz. 70)" oraz zebrał wiele innych norm zużycia, które cieszą się zainteresowaniem.

Historia Firmy: początki działalności sięgają 1992 roku, kiedy specjalizowała się min. w sprzedaży armatury sanitarnej samozamykającej oraz dysz przemysłowych do rozbryzgu i rozpylania płynów.
     W 2001 roku, po katastrofalnej powodzi na Podkarpaciu, w porozumieniu z
dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie Firma, ochotniczo prowadziła szkolenia straży pożarnej przy zakładach metalurgicznych w Skawinie oraz z Radziszowa i Woli Radziszowskiej w zakresie czyszczenia i dezynfekcji studni zalanych wodami rzeki Cedron (Skawinki) podczas lipcowej powodzi.

powrót do strony głównej 

powrót do góry  ↑